Christiane Beerlandt       De sleutel tot zelf-bevrijding

 

Psyche en emoties spelen een zeer belangrijke rol bij het ontstaan en de genezing van ziekten.

Christiane Beerlandt toont ons hoe de kiem, de wérkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt,

zich bevindt in de psychologische, emotionele toestand van een persoon op het vlak van onze diepste gevoelens en overtuigingen.

 

 

 

 

 

Christiane Beerlandt        De hoorn des overvloeds


Hoe kun je aan de hand van een voedingsproduct waar je naar hunkert, zien en begrijpen wat je wenst te verwezenlijken.

  Wat zegt voedsel over karakter, verlangens, tekorten, mogelijkheden, talenten?


Christiane Beerlandt         Als dieren spreken konden

Dit boek neemt de lezer mee op een heel bijzondere ontdekkingstocht in het dierenrijk. Voor de moderne psychoanalytici kenden ook eeuwenoude culturen al specifieke betekenissen toe aan bepaalde diersoorten.
Elke diersoort heeft een eigen karakter, psyche, geaardheid, symbolische betekenis...


Christiane Beerlandt             Het signalenboek                                                                                                                                                

Christiane Beerlandt              Het signalenboek 2

Christiane Beerlandt               Het signalenboek 3

Christiane Beerlandt                  Het signalenboek 5

 

De reeks Signalenboeken kan beschouwd worden als een vervolg op De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, het eerste, welbekende werk van Christiane Beerlandt, dat ondertussen is vertaald in diverse wereldtalen. Deze Vlaamse levensfilosoof (°1955) maakt gebruik van haar bijzondere vermogens om de diepstliggende betekenis (energetisch, emotioneel, psychologisch...) van gebeurtenissen, ziekten en feiten naar boven te halen. Het ''waarom'' verklaard

 

 

Barbara Ann Brennan            Licht op de aura                                                                                                                                                   


Ons fysieke lichaam bestaat binnen een groter 'lichaam', een menselijk energieveld of aura, het voertuig waarmee we onze ervaringen creëren - ook gezondheid en ziekte. De kracht om onszelf te genezen ontvangen we eveneens via de aura. In dit energielichaam - nog maar kort geleden wetenschappelijk aangetoond, maar al eeuwenlang bekend bij genezers en mystici - ligt de oorsprong van elke ziekte.